ABS sensors:

Front:

Rear:


Porsche 928 606 402 01
Bosch 0 265 001 118

Sensor, Raddrehzahl, Drehzahlgeber, Raddrehzahlgeber, ABS-Geber, ABS-Sensor, Induktivsensor, mit Kabel, 316 mm, -40 C, 150 C, Hinterachse, hinten

Pump: